Skip to content

Consiliul Local Sighet, convocat în ședință ordinară

Aleșii noștri locali se întrunesc în ședință ordinară de Consiliu Local, joi, 25.11.2021, ora 14:00.

Proiectele de pe ordinea de zi sunt următoarele:

 1. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind constatarea
  încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ștefanca Vasile
 1. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei pentru aprobarea
  rectificării bugetului local al municipiului Sighetu Marmaţiei pe anul în curs
 2. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea
  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului “Sistem de încălzire în cadrul
  Spitalului municipal” Sighetu Marmaţiei
 3. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea
  transmiterii unui imobil proprietate privată a municipiului Sighetu Marmaţiei în folosința gratuită a
  Asociației Naționale a Nevăzătorilor din România – filiala Maramureș
 4. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea
  transmiterii unui imobil proprietate privată a municipiului Sighetu Marmaţiei în folosința gratuită a
  Asociației „Szigeti Magyar Ifjusagi Szervezet”
 5. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea
  trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei în domeniul privat al acestuia și
  transmiterea imobilului în folosința gratuită a Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, Agenția de Protecție
  a Mediului Maramureș
 6. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei pentru aprobarea
  scutirii la plată a unor chirii datorate de locatari a căror activitate a fost suspendată în baza Ordinului
  Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 7778 din 14 octombrie 2021
 7. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea
  criteriilor propuse pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea
  locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii
 8. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea
  efectuării unor operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilul situat în municipiul Sighetu
  Marmaţiei, str. Piața Libertății nr. 4
 9. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind
  aprobarea casării unui imobil proprietate privată a municipiului Sighetu Marmaţiei
 10. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind
  desemnarea reprezentantului municipiului Sighetu Marmaţiei în Adunarea Generală a Asociației „Asociația
  Socială Marmația”
 11. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind
  aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții aferente Muzeului Maramureșean Sighetu
  Marmaţiei
 12. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind
  aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a Documentației de avizare a lucrărilor de
  intervenție aferente proiectului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare secții chirurgicale din incinta
  Spitalului Municipal Sighetu Marmației, județul Maramureș”
 13. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind lipsa
  obligației la plata taxei speciale de salubritate a unor persoane fizice din municipiul Sighetu Marmaţiei
Facebook
WhatsApp