Skip to content

Pactul european verde: Comisia Europeană are ca obiectiv reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului

Comisia Europeană a adoptat miercuri Planul de acţiune al UE ”Către reducerea la zero a poluării aerului, apei şi solului” – un rezultat esenţial al Pactului verde european şi principalul subiect al Săptămânii verzi a UE din acest an, informează un comunicat al Executivului comunitar.

Planul stabileşte o viziune integrată pentru 2050: o lume în care poluarea să fie redusă la niveluri care să nu mai fie dăunătoare sănătăţii umane şi ecosistemelor naturale, precum şi etapele necesare pentru a atinge acest obiectiv. Planul interconectează toate politicile relevante ale UE în materie de combatere şi prevenire a poluării, punând un accent deosebit pe modul de utilizare a soluţiilor digitale pentru a combate poluarea. Se prevede revizuirea unor acte legislative relevante ale UE pentru a identifica lacunele rămase în legislaţia comunitară şi situaţiile în care este nevoie de o mai bună punere în aplicare pentru a îndeplini aceste obligaţii juridice.

„Ambiţia Pactului verde este aceea de a construi o planetă sănătoasă pentru toată lumea. Dacă vrem un mediu fără substanţe toxice, atât pentru oameni, cât şi pentru planetă, se impune să acţionăm acum. Acest plan ne va servi drept ghid pentru a realiza această ambiţie. Noile tehnologii ecologice, pe care le avem deja la dispoziţie, pot contribui la reducerea poluării şi la crearea de noi oportunităţi de afaceri. Demersurile întreprinse de Europa pentru a reconstrui o economie mai curată, mai echitabilă şi mai durabilă trebuie să contribuie, la rândul lor, la realizarea ambiţiei de reducere la zero a poluării”, a afirmat vicepreşedintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans.

La rândul său, comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevicius, a subliniat că poluarea mediului are un efect negativ asupra sănătăţii oamenilor, mai ales asupra categoriilor celor mai vulnerabile şi mai defavorizate din punct de vedere social, fiind, de asemenea, unul dintre principalii factori ai declinului biodiversităţii.

„Astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie ca UE să ocupe un loc fruntaş în lupta împotriva poluării la nivel mondial. Prin Planul de acţiune privind reducerea la zero a poluării, vom crea un mediu de viaţă sănătos pentru europeni, vom contribui la o redresare rezilientă şi vom stimula tranziţia către o economie curată, circulară şi neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei”, a adăugat el.

Pentru a orienta UE către obiectivul pentru 2050 privind o planetă sănătoasă pentru oameni sănătoşi, planul de acţiune stabileşte obiective-cheie pentru 2030 de reducere a poluării la sursă comparativ cu situaţia actuală. Obiectivele prevăd: îmbunătăţirea calităţii aerului pentru a reduce cu 55% numărul de decese premature cauzate de poluarea atmosferică; îmbunătăţirea calităţii apei prin reducerea deşeurilor, a deşeurilor de plastic din mediul marin (cu 50%) şi a microplasticelor deversate în mediul înconjurător (cu 30%) şi îmbunătăţirea calităţii solului prin reducerea cu 50 % a pierderilor de nutrienţi şi a utilizării pesticidelor chimice. De asemenea, se are în vedere reducerea cu 25% a ecosistemelor UE în care poluarea atmosferică ameninţă biodiversitatea; reducerea cu 30% a numărului de persoane cu afecţiuni cronice cauzate de zgomotul produs de transport şi reducerea semnificativă a cantităţii de deşeuri generate şi cu 50% a deşeurilor municipale reziduale.

Planul prezintă o serie de iniţiative şi acţiuni emblematice, printre care: alinierea în mai mare măsură a standardelor de calitate a aerului la cele mai recente recomandări ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii; revizuirea standardelor de calitate a apei, inclusiv a apei din râurile şi mările din UE; reducerea poluării solului şi intensificarea procesului de regenerare a solului şi revizuirea majorităţii actelor legislative ale UE în materie de deşeuri pentru a le adapta la principiile economiei curate şi circulare.

Alte iniţiative: susţinerea ambiţiei de reducere la zero a poluării cauzate de producţie şi consum; prezentarea unui tablou de bord al performanţei ecologice a regiunilor UE pentru a promova ambiţia de reducere la zero a poluării în toate regiunile; reducerea inegalităţilor în materie de sănătate cauzate de ponderea disproporţionată a efectelor nocive asupra sănătăţii suportate în prezent de persoanele cele mai vulnerabile şi reducerea amprentei de poluare externă a UE prin restricţionarea exportului de produse şi deşeuri care au efecte nocive şi toxice în ţările terţe.

Printre acţiunile CE se află lansarea laboratoarelor vii pentru soluţii digitale ecologice şi soluţii inteligente de reducere la zero a poluării; consolidarea centrelor de cunoaştere ale UE pentru reducerea la zero a poluării şi reunirea părţilor interesate în cadrul Platformei părţilor interesate privind reducerea la zero a poluării şi consolidarea asigurării respectării măsurilor de reducere la zero a poluării împreună cu autorităţile de mediu şi alte autorităţi de aplicare a legii.

Împreună cu Strategia pentru promovarea sustenabilităţii în domeniul substanţelor chimice, adoptată anul trecut, acest plan de măsuri transpune în practică ambiţia UE de reducere la zero a poluării pentru un mediu fără substanţe toxice. Acesta este indisolubil legat de obiectivele UE privind neutralitatea climatică, sănătatea, biodiversitatea şi utilizarea eficientă a resurselor şi se bazează pe iniţiative din domeniul energiei, al industriei, al mobilităţii, al alimentelor, al economiei circulare şi al agriculturii.

Săptămâna verde a UE de anul acesta, cel mai mare eveniment anual privind politica de mediu, care va avea loc în perioada 1-4 iunie, le va permite cetăţenilor din întreaga UE să discute despre reducerea poluării din multiplele sale perspective în cadrul conferinţei principale de la Bruxelles, online şi în cadrul a peste 600 de evenimente organizate în parteneriat.

Urmăriți-ne și pe FACEBOOK

Facebook
WhatsApp