Skip to content

Prima ședință ordinară a Consiliului Județean a anului 2022 va avea loc luni, 31 ianuarie, ora 14:00.

Consilierii județeni se întrunesc în prima ședință ordinară a anului 2022, luni, 31 ianuarie, începând cu ora 14:00, ședința urmând a se desfășura în sistem de video-conferință.

 1. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.630 /30.12.2021 privind rectificarea bugetului județului Maramureș pe anul 2021.
 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului județului Maramureș, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021;
 3.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2022;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Maramureș în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”;
 5. Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației ”Organizația de Management al Destinației Maramureș”;
 6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR”, în anul 2022 ;
 7. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea evenimentului sportiv ”Raliul Zăpezii Maramureş, ediţia a XII-a ”;
 8. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învăţământ special din județul Maramureș, pentru anul școlar 2022-2023;
 9. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui imobil aparținând domeniului public al Județului Maramureș, situat în municipiul Baia Mare, str. Moldovei, nr. 14.
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Structurii organizatorice cu paturi la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” Baia Mare;
 12. Proiect de hotărâre privind retragerea licenței de traseu, pentru traseul Baia Mare – Corni, cod traseu 041, din județul Maramureș;     
 13.  Proiect de hotărâre privind  atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a Contractului de delegare  a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a Licenței de traseu și a Caietului de sarcini, aferente traseului Sighetu Marmației-Baia Borșa, cod traseu 054 din judeţul Maramureș.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp