Skip to content

Recesământul agricol – adevăratul scop și ce presupune acesta

În perioada 10.05.2021 – 31. 07. 2021, are loc recesământul agricol la nivelul întregii țări, prin urmare toate unitățile administrativ teritoriale fac obiectivul acestei cercetări. Acest recesământ reprezintă o cercetare statistică la nivelul țării, are rolul de a îmbunății datele Institutului Național de Statistică în vederea unei mai bune gestionări în ceea ce privește suprafața agricolă a comunelor și implicit a țării, cadastrarea fondului funciar în vederea pregătirii următoarelor programe pentru absorția fondurilor europene și nu are rolul de a crește taxe sau impozite, prin urmare nu trebuie să genereze reticiență în rândul populației atunci când sunt vizitați de către recenzori.

Așadar, pentru buna desfășurare a tuturor metodologiilor este necesar să puneți la dispoziția recenzorilor care vă vizitează următoarele date corecte: 1. suprafața totală deținută în proprietate pe toate categoriile de folosință:

a) fânețe b) porumb c) cartofi d) livadă e) pădure f) pășune g) grădina familială, etc.

2. număr de animale

3. Sistemul de agricultură practicat: ecologic, tradițional, intensiv, etc.

În vederea simplificării acțiunilor viitoare, se va declara suprafața reală agricolă deținută, cât și suprafața reală a imobilelor. Aceastea se vor regăsi în registrul agricol al fiecărei commune/municipiu reprezentând dovadă probatorie în cazul eventualelor neconcordanțe.

Facebook
WhatsApp