Skip to content

Ședință de Consiliu Județean în 30 iulie

Consilierii județeni din Maramureș se întrunesc vineri, 30 iulie 2021 la ședința ordinară, care va avea loc în Sala de Ședințe ,,Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al județului Maramureș.

Aceștia au pe ordinea de zi 18 puncte, și anume:

 1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului judeţului Maramureș pe anul 2021;
 2. Proiect de hotărâre  privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor care beneficiază de finanţare nerambursabilă, în domeniul tineret, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2021;
 4. Proiect de hotărâre  privind repartizarea pe destinaţii a sumei prevăzute în bugetul Judeţului Maramureş, pe anul 2021 pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult;
 5. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență pentru anul 2021;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării de către Judeţul Maramureș a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei;
 7. Proiect de hotărâre  privind participarea U.A.T Judeţul Maramureş la realizarea proiectului   „OnBike MM Trophy”;
 8. Proiect de hotărâre privind promovarea în parteneriat a proiectului ,,MaraTEI-Transparență, Etică și Integritate în administrația publică din județul Maramureș“, cod SMIS 152179;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Piață tradițională în localitatea Copalnic Mănăștur“;
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea cofinanțării proiectului ”DIKEINSPECT – Complex flood-control strategy on the Upper Tisza catchment area – Strategia complexă de control al inundațiilor în bazinul hidrografic Tisa Superioară OT 8 – Provocări comune  în domeniul siguranței și securității”;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici aferenți proiectului ,,Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare “, cod SMIS 139782;
 12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor măsuri temporare de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin modificarea temporară a structurii de paturi la nivelul Spitalului Județean de Urgență  ”Dr. Constantin Opriș ” Baia Mare;
 13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de școlarizare pentru Secția Școala Populară de Artă din cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Liviu Borlan”  Maramureș;
 14. Proiect de hotărâre privind radierea unei poziții din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Județului Maramureș;
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de „Cetăţean de onoare al Județului Maramureş” domnului inginer Nicolae Dicu;
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de „Cetăţean de onoare al Județului Maramureş” domnului inginer Cornel Grama;
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de „Cetăţean de onoare al Județului Maramureş” domnului inginer Ioan Dulf ;
 18. Proiect de hotărâre  privind constituirea comisiei de selecție a ofertelor și de soluționare a contestațiilor pentru acordarea finanțărilor nerambursabile în domeniul culturii. 
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp