APEL DE SELECȚIE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI ANUNŢĂ LANSAREA ÎN PERIOADA 15.12.2022 – 30.01.2023 A PRIMEI SESIUNI DE CERERI DE PROIECTE DIN 2022 PENTRU MĂSURA
M6/6A – „ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT
„Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Petrova, judetul MARAMUREȘ”

cod proiect SMIS 149308

Comuna Petrova finalizat implementarea proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Petrova, judetul Maramureș”, al carui contract a fost semnat în data de 16 iunie 2022, finantat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Componentă 1 – Apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, număr contract 1545/16.06.2022.
Valoarea totală a contractului a fost de 237.163,97 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională (100%).
Perioada de implementare a proiectului a fost de 25 luni.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea desfășurarii în bune condiții a serviciului public de educație prin asigurarea de echipamente de protecție medicală precum și alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 1. Reducerea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2 fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ – pana la 0%
 2. Dotarea salilor de clasa cu echipamente de dezinfectare a aerului si suprafetelor astfel incat accesul elevilor la clasa sa se faca in deplina siguranta din punct de vedere sanitar.

Rezultate obtinute în urma implementării proiectului:

 1. Achizitie masti chirurgicale de protectie – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 2. Achizitie manusi chirurgicale de protectie – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 3. Achizitie dispensere automate – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 4. Achizitie covoare dezinfectante intrare – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 5. Achizitie sapun lichid antibacterian – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 6. Achizitie clor dezinfectant pentru podele si toalete – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 7. Achizitie dezinfectant pentru suprafete (banci, catedre, geamuri, etc) – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 8. Achizitie lampa UVC antibacteriana – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 9. Achizitii servicii de consultanta – rezultat asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului.
 10. Achizitie publicitate proiect – rezultat asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectul finantat din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala.
 11. Achizitie servicii de audit – rezultat asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plata aferente proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Date de contact:
Adresa: str. Principală nr. 792, județul Maramureș, România
Telefon: +40 (0) 262363130
Fax: +40 (0) 262363021
E-mail: primariapetrova@yahoo.com

Lansare proiect „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Sighetu Marmației prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, infrastructura de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de  oxigen”

Lansare proiect „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Sighetu Marmației prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, infrastructura de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de  oxigen”

                Municipiul SIGHETU MARMAȚIEI, în calitate de beneficiar al finantarii, Lider de parteneriat in cadrul parteneriatului cu Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei (Partener) anunta lansarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Sighetu Marmației prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, infrastructura de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen” Cod SMIS2014+: 155482 , finanțat de către Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară –Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT -EU, Componenta 1 – REACT EU – Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Cod apel – POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Valoarea totală a proiectului este de 10.574.103,08 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR–10.538.403,08 lei

Perioada de implementare a proiectului este: 01.12.2021-30.09.2023

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității Spitalului Municipal Sighetu Marmației de a răspunde în timp util și eficient pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 – Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, prin reabilitarea / modernizarea /extinderea infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului, Infrastructura de fluide medicale în 5 cladiri, într-o durata de 14 luni.

2. OS2 -Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare la incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de Oxigen, în 5 cladiri, într-o perioadă de 14 luni.

Indicatorii ce vor fi atinsi:

 1. 5 cladiri cu reteaua electrica si de fluide medicale reabilitata, modernizata si extinsa
 2. 5 sisteme instalate pentru detectare, semnalizare si alarmare la incendii
 3. 3 Sali de operatie cu aer tratat asigurat
 4. 2 Transformatoare electrice inlocuite
 5. 1 Tablou general pentru postul de transformare inlocuit
 6. 2 Compresoare medicale noi pentru alimentarea cu aer medical

Rezultate asteptate

R1- Set de Rapoarte de Progres si Raportul Final al Proiectului In derularea proiectului echipa de management a proiectului va realiza setul de Rapoarte de progres si Raport final solicitate de finantator.
R2-Raportul de audit financiar al proiectului
R3-Informare si comunicare Rezultatul vizeaza realizarea comunicatului de presa initial si final al proiectului, panoul temporar si placa permanenta
R4- Reabilitare si modernizare instalatie electrica pentru 5 cladiri
R5- Reabilitare, modernizare si extindere retea de fluide medicale
R6-Reabilitare si modernizare sisteme de ventilare, climatizare si tratare aer in salile de operatii
R7-Realizarea Instalatiei de Detectie Semnalizare si Avertizare Incendiu
R8-Contract de servicii de verificare a proiectarii
R9-Contract de servicii de dirigentie de santier
R10-Contract de lucrari si proiectare
R0-Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie

Pentru detalii si informatii referitoare la proiect, va rugam sa ne contactati la:

Str. Bogdan Vodă, nr. 14, Sighetu Marmatiei, județul Maramureș, Telefon: 0262-311300, Fax: 0262-312 965, e-mail: primaria@primariasighet.ro, Website: www.primaria-sighet.ro

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu
echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală,
dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare
pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna
Petrova, judetul MARAMURȘ”

Comunicat de presă

Comuna Petrova a semnat în data de 16 iunie 2022 contractul de finanţare pentru proiectul: „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Petrova, judetul Maramureș” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Componentă 1 – Apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, număr contract 1545/16.06.2022.

Valoarea totală a contractului este de 237.163,97 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională (100%).

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea desfășurarii în bune condiții a serviciului public de educație prin asigurarea de echipamente de protecție medicală precum și alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului, care vor duce la atingerea obiectivului general, sunt:

1. Reducerea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2 fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ – pana la 0%

2. Dotarea salilor de clasa cu echipamente de dezinfectare a aerului si suprafetelor astfel incat accesul elevilor la clasa sa se faca in deplina siguranta din punct de vedere sanitar.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

1. Achizitie masti chirurgicale de protectie – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.

2. Achizitie manusi chirurgicale de protectie – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.

3. Achizitie dispensere automate – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.

4. Achizitie covoare dezinfectante intrare – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.

5. Achizitie sapun lichid antibacterian – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.

6. Achizitie clor dezinfectant pentru podele si toalete – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.

7. Achizitie dezinfectant pentru suprafete (banci, catedre, geamuri, etc) – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.

8. Achizitie lampa UVC antibacteriana – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.

9. Achizitii servicii de consultanta – rezultat asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului.

10. Achizitie publicitate proiect – rezultat asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectul finantat din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala.

11. Achizitie servicii de audit – rezultat asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plata aferente proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare

Date de contact:

Adresa: str. Principală nr. 792, județul Maramureș, România

Telefon: +40 (0) 262363130

Fax: +40 (0) 262363021

E-mail: primariapetrova@yahoo.com